Skoči na vsebino

Sprejem v dom

Postopek sprejema je opredeljen v Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, Št. 38/04, 23/06, 42/07, 4/14). Uporabnik mora najprej vložiti Prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo.

Prošnji je treba priložiti:

  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni,
  • izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe,
  • osebni dokument na vpogled ob osebni vložitvi prošnje.

Dokumenti so na voljo tukaj: https://www.ssz-slo.si/prosnje/obrazci/

 

Komisija za sprejem, premestitev in odpust prošnje obravnava, ugotavlja upravičenost do storitev začasnega varstva, uvrsti uporabnike na seznam čakajočih za sprejem ter jih pisno obvesti.

Ko se sprosti prosto mesto za vključitev v začasno namestitev, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih in pri tem upošteva:

  • vrstni red prošenj,
  • zdravstveno stanje uporabnika,
  • socialne razloge,
  • bližino stalnega bivališča uporabnika.

Pred sprejemom uporabnika se opravi informativni razgovor z uporabnikom in s svojci. Z uporabnikom se podpiše dogovor, v katerem so opredeljena vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve, predvsem vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitve, cena storitve in osebe, ki bodo storitve plačevale.

 

Kontakt:

Aneta Hrovatin

Tel. št.: (05) 33 069 10, 040 232 862

E-pošta: soc.gradisce@ssz-slo.si

 

Uradne ure:

Pon.: 10.00 - 11.30 ter 14.00 - 15.30

Tor.: 14.00 - 15.30

Sre.: 10.00 - 11.30 ter 14.00 - 15.30

Čet.: 14.00 - 15.30