Sprejem v dom

Potrebna dokumentacija:

  • Prošnja
  • Izjava o postavitvi pooblaščenca
  • Izjava o doplačevanju oskrbnih stroškov
  • Mnenje o zdravstvenem stanju

 

Vse obrazce lahko pridobite tudi tukaj.

Prosimo, da dokumentacijo za sprejem v Dom upokojencev Gradišče pošiljate na e-pošto: soc.gradisce@ssz-slo.si , ali po pošti na naslov: Dom upokojencev Gradišče, Gradišče nad Prvačino 4, 5294 Dornberk, oziroma prinesete osebno socialni delavki Aneti Hrovatin. Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko: 05 33 069 10 ali 040 232 862.

Vašo prošnjo bo obravnavala Komisija za sprejeme, premestitve in odpuste stanovalcev in vas o svoji odločitvi pisno obvestila. V kolikor bi želeli prošnjo umakniti iz evidence prejetih prošenj vas prosimo, da nas o tem pisno obvestite.

 

 

Kočijaž Srečko 10.9.2021

Postavitev temeljnega kamna za Dnevni center in varstvo starejših 26.8.2021