Skoči na vsebino

Dom upokojencev Gradišče

Za začetek dejavnosti Doma upokojencev Gradišče štejemo leto 1922, ko so dejavnost opravljali usmiljeni bratje v stavbi, kjer danes deluje Varstveno delovni center v Stari gori. Kasneje se je dejavnost preselila v Renče, v zaselek Lukežiči, od tam pa leta 1952 v Gradišče, v tedanjo obnovljeno graščino Tamino. Nov dom je bil zgrajen leta 1982 in v letu 2022 praznuje 40. let delovanja.

V domu prebiva 143 stanovalcev v dvoposteljnih in enoposteljnih sobah. Stanovalcem dom nudi nastanitev, socialno oskrbo, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego, fizioterapijo in delovno terapijo. Dom je v letu 2022 razširil svojo dejavnost z vzpostavitvijo prostorov za začasne namestitve in prostorom za dnevni center.

Osrednje poslanstvo doma uresničujemo s pomočjo vrednot, na katerih gradimo vsakdanjik naših stanovalcev in vseh, ki se vključujejo v življenje v domu. V ospredju je delovanje, usmerjeno na in za stanovalce in njihove svojce, zagotavljanje enake dostopnosti do storitev, skrb za izvajanje kakovostnih storitev, preprečevanje in zmanjšanje socialne izključenosti starejših ter razvoj novih programov. Vizija našega doma temelji na zagotavljanju storitev skladno s potrebami, željami in pričakovanji stanovalcev, nenehni podpori za samostojno izvajanje aktivnosti, zagotavljanju kakovosti v celotni organizaciji, s poudarkom na strokovnem razvoju in rasti zaposlenih.