Novogradnja dnevnega centra in začasnih namestitev Doma upokojencev Gradišče

datum: 13.04.2022

Osnovni namen projekta »Novogradnja dnevnega centra in začasnih namestitev Doma upokojencev Gradišče« je v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 omogočiti socialno varnost in socialno vključenost ranljivih skupin prebivalstva primorskih občin. Predvidena je razširitev dejavnosti doma ter izvajanje celovite skrbi za starejše prebivalce z vzpostavitvijo sodobne enote, ki bo zagotavljala skupnostne oblike socialnega varstva, v sklopu dnevnih oblik varstva za 14 uporabnikov in sklopu zagotavljanja začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let za 10 uporabnikov.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.277.291,27 EUR.

 

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjenega osebam starejših od 65. let, ki še ne potrebujejo celodnevne institucionalne oskrbe, vendar potrebujejo pomoč pri življenjskih opravilih, varovanje in spremljanje ali si preprosto želijo družbe vrstnikov. Izjemoma se lahko sprejme v dnevno varstvo uporabnika mlajšega od 65.let, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

V dnevnem centru bomo izvajali aktivnosti za največ 14 uporabnikov, ki bodo v dnevni center lahko vključeni v celodnevno ali poldnevno varstvo oz. le določeno število ur.

Pri delu z uporabniki bomo izvajali aktivnosti za ohranjanje njihove fizične in intelektualne kondicije, jih spodbujali k samostojnosti pri dnevnih aktivnostih, predvsem pa bomo dejavnosti prilagajali željam in zmožnosti posameznikov oz. skupine.

 

Začasna namestitev je oblika celodnevnega institucionalnega varstva, namenjena osebam starejših od 65. let, ko:

  • potrebujejo začasno varstvo in oskrbo, ko jim le ta ni zagotovljena
  • to storitev potrebujejo zaradi spremenjenih okoliščin (odsotnost svojcev, začasne nezmožnosti svojcev pri nudenju oskrbe v domačem okolju, dopusti…)
  • ob akutnem poslabšanju zdravstvenega stanja uporabnika pomoč svojcev ne zadošča.

Izjemoma se lahko sprejme v začasne namestitve uporabnika mlajšega od 65.let, če za to obstajajo utemeljeni razlogi

Ta oblika institucionalnega varstva predstavlja tudi pomoč družini v smislu razbremenitve družine.

Namestitev lahko traja samo določen čas in to največ 3 mesece.

 

Predvidoma bo storitve možno koristiti v decembru 2022.

 

Več informacij z zgoraj omenjenima storitvama lahko dobite pri socialni delavki Aneti Hrovatin, na telefonski številki 040-232-862 ali 05 330 69 10. Vaša vprašanja in želje lahko posredujete tudi na e-mail soc.gradisce@ssz-slo.si

Terapevtski par Monika in Nara 22.7.2022

Limonada party 15.7.2022