Objava seznama evidenčnih naročil februar 2018

datum: 28.02.2018

V letu 2017 smo v Domu upokojencev Gradišče oddali eno evidenčno naročilo, katerega vrednost je enaka ali višja od 10.000 in nižja od mejne vrednosti določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3. Evidenčno naročilo je bilo izdano za nabavo računalnikov in programske opreme (blago) v vrednosti 10.000 € ponudniku Parcom d.o.o. Vodovodna pot 4, Nova Gorica, in je razvidno v spodnji tabeli. 

Zap. št.

Področje javnega naročanja

Vrsta predmeta

Navedba predmeta (opis)

Vrednost (brez DDV v EUR)

Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)

1

splošno področje

Blago

računalniki

10.000

PARcom d.o.o. Nova Gorica

Valentinov ples s Tatijano in Aldom 14.2.2022