101. leto Frančiške Čotar - Rada

Kočijaž Srečko 10.9.2021

Postavitev temeljnega kamna za Dnevni center in varstvo starejših 26.8.2021