Celodnevni izlet: Tehniški muzej Bistra, Cankarjeva domačija in piknik pri Starmu malnu

Kočijaž Srečko 10.9.2021

Postavitev temeljnega kamna za Dnevni center in varstvo starejših 26.8.2021