100.let Frančiške Čotar

Kočijaž Srečko 10.9.2021

Postavitev temeljnega kamna za Dnevni center in varstvo starejših 26.8.2021